Makina Alan Teknolojisi

Tekerleğin icadından günümüze değin gelişen, sanayi devrimi ve ardından gelen sanayileşme ile birlikte üretim metodları akıl almaz boyutlarda gelişmiş  ve gelişirken bir taraftan da zenginleşen bilgi haznesiyle birlikte alt dallara ayrılmış. İhtiyaca göre yeni yeni dallar türemiştir. Makine bölümü dalları da zaman içinde çeşitlilik kazanmıştır.
Üretimdeki rekabet süreci Bu dalların gittikçe çoğalması ve akademik bilgiye dayalı hale gelmesi sonucunu doğurmuştur. Buna paralel olarak makine teknolojisi eğitimi ve bu konuda eğitim veren teknik kurumlar da kendilerini bu yönde güncelleme ihtiyacı duymuşlardır .
,Örneğin CNC dalı . Makine imalatında önceleri tamamen mekanik sistemle , manuel , otomatik ya da yarı otomatik tezgahlarla yapılırdı. Son yirmi-otuz yılda yazılım alanındaki gelişmelere paralel olarak Bilgisayar kontrollü tezgahlar üretildi. Üretim aşamasında bilgisayar kullanımı, hem imalat hatalarının önüne geçiyor, hem de önceki yöntemlere göre çok daha hızlı ve seri üretime imkan veriyor.
Her biri bir bilimsel çalışma ve araştırma konusu olan okulumuzda okutulan makine teknolojisi alanı dalları aşağıda verilmiştir .

  • Bilgisayar destekli makine resim / Tasarım ve konstruksiyon
  • Makine bakım onarım