Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Dünyada özellikle 1980’li yıllardan sonra, endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretiminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken; müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun pazar rekabeti sonucu, ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Bunlardan biri de endüstriyel otomasyon kavramıdır. Endüstriyel otomasyon kavramı, özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretimi ve mühendislik eğitiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. Robot teknolojisinin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde, endüstriyel otomasyon, teknolojinin bir gereği hatta zorunluluğudur.
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

BU ALANDAKİ MESLEKLER:

Mekatronik Teknisyenliği, Endüstriyel Kontrol Teknisyenliği

1-MEKATRONİK TEKNİSYENİ
Tanımı
Mekanik, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojilerinden oluşan sistemlerin; kurulum, bakım, onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.
Görevleri

Temel elektrik-elektronik işlemlerini yapmak,
Hidrolik pnomatik devre çizmek ve devre kurmak,
Temel el becerisi işlemlerini yapmak,
Mekanizmaların, arıza ve bakımını yapmak,
Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,
Bilgisayarda modelleme ürünlerin resmini çizmek,
Programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,
Otomasyon sistemi programlamak,
Robot sistemlerini kontrol etmek,
Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak,
Yabancı dilde süreli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek,
İş organizasyonu yapmaktır.
2-ENDÜSTRİYEL KONTROL TEKNİSYENİ
Tanımı
Endüstrideki otomasyon sistemlerinin yanı sıra internet ile kontrol edilen işyeri ve ev otomasyonu sistemlerinin; kurulum, bakım, onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.
Görevleri

Temel elektrik-elektronik işlemlerini yapmak,
Bilgisayarlı elektronik devre çizimi yapmak,
Bilgisayar programı yazmak,
Temel el becerisi işlemlerini yapmak,
Mikro denetleyici devreleri kurmak,
Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,
Bilgisayar ağları ile çalışmak,
Programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,
İnternet üzerinden sistem kontrolü yapmak,
Robot sistemlerini kontrol etmek,
Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak,
Yabancı dilde süreli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek,
İş organizasyonu yapmaktır.
MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Mesleği icra eden kişiler; makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, bilgisayar programlama yapabilen, sistematik ve planlı çalışabilen, yeniliklere açık, rutin işlerden sıkılmayan, dikkatli ve tedbirli, grup çalışmalarına yatkın bireyler olmalıdır.
Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyen kişiler;

Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,
Matematikle ilgili konularda başarılı,
Sayılar ve şekiller arasındaki ilişkileri çabuk algılayabilen,
El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
El ve gözlerini eş güdümlü kullanabilen,
Bilgisayar programlama yapabilen,
Sistematik ve planlı çalışabilen,
Yeniliklere açık,
Rutin işlerden sıkılmayan,
Dikkatli ve tedbirli çalışan,
Ekip halinde çalışmaya yatkın,
Teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden,
bireyler olmalıdır.