Rehberlik | Koto Teknik Koleji


Okulumuz Hakkında


Rehberlik, öğrencinin kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını anlamasına ve böylece kendini çok yönlü tanımasını sağlamaya çalışır. Kendisini iyi tanıyan birey sorunlarının farkındadır.

Rehberlik Servisimizin amacı; her öğrenciye ulaşmaktır. Rehberliğe ihtiyacı olan yalnız birkaç “başarısız” öğrenci veya “problemli çocuk” değildir. Çocuğun iyiye, güzele, insanca değerlere yönelmesinde, çevreyle sağlıklı bir iletişim kurmasında, toplumsal koşullara uyum sağlamasında yardım amaçlanmaktadır.Özellikle Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik alanları temel alınmıştır. Bu temel alanlar dikkate alınarak, etkinlikler seçilmiştir. Bu alanlara yönelik belirlenen kazanımların gerçekleştirebilmesi için sınıf içi rehberlik çalışmaları yapılır.

Birey bir bütündür. Gelişme sorumluluğu kendisine aittir. Ancak bu süreç içerisinde yol gösterilmesine yani sizlerin ve bizlerin desteğine ihtiyaç duyacaktır. Öğrenciye yol göstermek onu tanımakla mümkündür.
                Öğrenciyi tanımak ve onun karşılaştığı sorunlara kendi yeterlilikleri doğrultusunda çözüm bulmasına yardımcı olmak rehberliğin özüdür. Bu bir süreçtir ve profesyonellik gerektirir.
 
 Rehberlik servisi çalışmalarımızın sağlıklı ve verimli yürütülmesinde, sizlerin büyük yardımları olacaktır. Çocuğunuzla ilgili karşılaştığınız sorunlar büyümeden sizleri rehberlik servisi ile paylaşmaya bekliyoruz, bizlerle sıkı iletişim halinde olmanız bizleri mutlu edecektir.

Oryantasyon çalışmaları,

Doğal ortamlarda gözlem,

Öğrenci gelişim programı,

Değerler eğitimi,

Kurallara uyma, sorumluluk geliştirme, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri, öfke kontrolü, gibi kişilik gelişimini destekleyecek çalışmalar,

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler(verimli ders çalışma yöntemleri,meslek tanıtım,sınav kaygısı,şiddeti önleme,zararlı madde alışkanlıkları,değerler eğitimi,test teknikleri, vb..)

Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik,

Üniversite tercih dönemi danışmanlığı
Veli ev ziyaretleri
                                                                                                                                                                                                                                                                         Rehberlik Servisi